Telefon +48 695 791 319 pn - pt: 9:00 - 17:00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego  
 
§ 1 Postanowienia wstępne
 
 1. Sklep internetowy krowki.online , dostępny pod adresem internetowym krowki.online, prowadzony jest przez firmę  Kontakt Marcin Ratajczyk . z siedzibą w 97-400 Bełchatów, ul. Kaczyńskich 1,  NIP 831-139-76-24., REGON 363854152
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 
Sprzedawca -Kontakt Marcin Ratajczyk z siedzibą w  Bełchatowie przy ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1, 97-400 Bełchatów, NIP 831-139-76-24., REGON 363854152
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległośćdochwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie  Konta

 § 3 Kontakt ze Sklepem
 
1. Adres Sprzedawcy: 97-400 Bełchatów, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1
2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamow@krowki.online
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 695 791 319; 695 797 374;
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL86 1020 3958 0000 9602 0096 5939
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą tel. 695 791 319 w godzinach 9-17

§ 4 Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 
§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo bez zakładania Konta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto i brutto
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cenaza Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6  Dane logistyczne

1. opakowanie zbiorcze krówek: 5 kg,
2. rodzaj opakowania zbiorczego: karton,
3. minimalne zamówienie: 5 kg i wielokrotność czyli 10, 15, 20, 25 kg itd.
4. ilość krówek na 1 kg: ~76 szt.
5. przydatność do spożycia: 6 miesięcy od daty produkcji zawartej na opakowaniu zbiorczym,
6. termin realizacji zamówienia: 7-8 dni roboczych po zaakceptowaniu projektu i pozytywnego przeprowadzenia transakcji poprzez transferuj.pl

§ 7 Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.krowki.online lub poprzez formularz zawarty na stronie www.krowki.online/formularz-zamówienia.html lub poprzez email: zamow@krowki.online
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie danych do wysyłki oraz do faktury (jeżeli są różne)
4. Każda zarejestrowana firma jest przez nas weryfikowana pod kątem poprawności danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym. Poprawność danych skutkuje aktywowaniem konta użytkownika naszego sklepu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
9. Zamówienia, w których w/w danych nie podano, lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.
10. W razie potrzeby anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować zamówienie zaraz po otrzymaniu zamówienia i dokonanej płatności.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 97-400 Bełchatów, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zapomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia            zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności w dniu odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie  wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klientapodczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do   odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty           elektronicznej Klienta.
8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Pliki

Przyjmowane formaty plików to: pdf, ai, cdr, eps, .psd, jpg, tiff,
Agencje reklamowe zobowiązane są do przesyłania gotowych plików przeznaczonych do druku.

Makiety do pobrania:

    format .pdf

Nie ingerujemy w projekty i treści przesyłane przez Agencje reklamowe, nie dodajemy swoich danych na etykiecie

§ 11 Sposób i termin dostawy

1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są kurierem UPS,DHL i DPD pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu jednorazowego zamówienia.
2. Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 4-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto lub bankowego potwierdzenia przelewu lub poprzez operatora transferuj.pl.

§ 12 Reklamacje

1. Reklamacje przyjmowane są mailowo: zamow@krowki.online w przeciągu 2 dni od daty otrzymania towaru
2. Zwrotu towaru należy dokonać dopiero po uzgodnieniach z obsługą sklepu.
3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu
4. Sklep przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dokonuje wymiany wadliwego towaru

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wcelurealizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to            zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane daneosobowe         Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  
 
§ 14 Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,          w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

 
 
 

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH MASTER-NET | POLITYKA PRYWATNOCI
fb